ClimatePartner

ClimatePartner – Wat is klimaatbescherming en hoe kunnen we eraan deelnemen? Hoe werkt klimaatbescherming in de hotelindustrie? Klimaatbescherming heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verminderen en daarmee het door de mens veroorzaakte broeikaseffect te beperken.